Dr. Ali SARIALİOĞLU

İnşaat Yüksek Mühendisi

1984 Samsun doğumlu olan SARIALİOĞLU, Samsun Anadolu Lisesi’nden 2002 yılında ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 2007 yılında üçüncülükle mezun olmuştur.

2008 yılında Samsun Valiliği, İl Özel İdaresi, İmar ve İnşaat Daire Başkanlığı’nda yapı kontrol mühendisi olarak çalışmaya başlamış, Samsun ili ve ilçelerine bağlı kamu yatırımı olan eğitim, sağlık, emniyet, turizm, kültür ve mahalli yatırımların uygulamalarında görev yapmıştır.

2010 yılında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nde raportör olarak mesleki yaşamına devam etmiştir.

2012 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı’nda tezli yüksek lisans derecesiyle mezun olmuştur.

2013 yılında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Samsun Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü’ne kurucu bölge müdürü olarak atanmış olup Bakanlıkça belirlenen ve Samsun, Sinop, Ordu ve Amasya illerinde bulunan tarihi yapıların restorasyon, proje ve uygulamaları çalışmalarını yürütmektedir.

2019 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı görevlendirmesiyle, tarihi yapıların tabi afetlerden korunmaları amacıyla JİCA (Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı) tarafından düzenlenen eğitim programı kapsamında Japonya’da eğitim görmüştür.

2021 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı’ndan “Orta Karadeniz Bölgesi Sahil İllerinde Restorasyon Aşamasındaki Bazı Tarihi Yapı Örneklerinde Harç Faktörlerinin İncelenmesi” konulu doktora tezi ile mezun olmuştur.

Bir dönem Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanlığı, Memur-Sen Konfederasyonu Genç Memur-Sen Samsun İl Başkanlığı, Samsun Milli İrade Platformu Koordinatörlüğü görevlerini yürüten SARIALİOĞLU halen bir çok dernek ve vakıfta yönetici ve gönüllü olarak sivil toplum sorumluluğu kapsamında görevlerine devam etmektedir.

Ali SARIALİOĞLU, Trabzon İli, Of İlçesi, Cumapazarı Mahallesi, (Taşhan Köyü’nden) Arifağanın Merhum Ömer Lütfi SARIALİOĞLU’nun ve İlve SARIALİOĞLU’nun oğludur.