Doç.Dr.Mustafa Kemal YILMAZ

Öğretim Üyesi

1975 yılında Trabzon-Of’ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Cumapazarı İlkokulunda, Lise öğrenimini Taşhan Lisesi’nde tamamladı. 1997 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İİBF/İktisat Bölümünden mezun oldu. 2001 yılında Atatürk Üniversitesi İspir Hamza Polat MYO’da okutman kadrosunda akademik yaşamına başladı. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İşletme Anabilim Dalında 2005 yılında yüksek lisans ve 2010 yılında doktora eğitimini tamamladı. 2011 yılında Bayburt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde yardımcı doçent kadrosuna atandı. 2013 yılında Michigan Teknoloji Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. 2015-2019 yılları arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi İşletme Bölümünde çalıştı. 2017 yılında Doçent unvanını alarak aynı yıl Doçent kadrosuna atandı. 2019 yılında Samsun Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik bölümde çalışmaya başladı. Akademik yaşamında; Bölüm Başkanlığı (OMÜ/İşletme Bölümü), Dekan Yardımcılığı (Bayburt Üniversitesi/İİBF, OMÜ/İİBF), Enstitü Müdür Yardımcılığı (Bayburt Üniversitesi/SBE), fakülte yönetim kurulu üyeliği, enstitü yönetim kurulu üyeliği, bölüm kurulu üyeliği gibi çok sayıda görevde bulundu. Uluslararası ve ulusal dergi ve kongrelerde kırkın üzerinde çalışması yayımlandı. 11 yüksek lisans ve 1 doktora tezi yürüttü. Halen Samsun Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik anabilim dalında Uluslararası İşletmecilik, Küresel Pazarlama, Stratejik Pazarlama ve Küresel Marka Yönetimi derslerini yürüten Yılmaz. Cumapazarı İlköğretim Okulunda Öğretmenlik, Müdür yardımcılığı ve Okul Koruma Derneği Başkan Yardımcılığı yapmış olan, okulun eğitim kapasitesinin geliştirilmesi için maddi ve manevi katkılarda bulunan merhum Gencağa Yılmaz’ın (Reis Mahallesi) oğlu olan Yılmaz evli ve 2 çocuk babasıdır.